Virksomhedsnoter til egenudviklede tabeller

Jeg har lavet hjælpetekster til en egenudviklet tabel. Dette er gjort vha værktøjerne på Navision Attain Tools CD version 3.10 A. Problemet er bare, at jeg ikke får Virksomhedsnoter(Company Notes) i hjælpeteksterne. Er der nogen der har oplevet noget lignende

Thomsen, Fik du nogensiden en løsning på dette? Jeg er selv meget interesseret i at høre løsningen…

Osse mig - Men Per Mogensens mergetool kan nu ogsaa lave hjaelpetekster http://www.mergetool.com