Axapta - varedisponering opsætning

Hvem kan hjælpe med opsætning af disponeringsgrupper i Axapta 2.5? Jeg ønsker at behovsforslag skal tage hensyn til alle åbenstående indkøbs- og salgsordrelinier uanset forventede leveringstidspunkter. Med Axapta’s valgmuligheder har jeg p.t. følgende problemer: 1) Dags dato: Tager ikke hensyn til noget som helst! 2) Dags dato + fremskaffelsestid: Jeg har ikke indsamlet fremskaffelsestid på alle 10.000 varenumre, og hvis jeg gjorde, ville jeg hyppigt have varenumre, der blev bestilt til levering EFTER varekortets fremskaffelsestid - måske fordi leverandøren ikke har en konstant fremskaffelsestid, og jeg bare ønsker hurtigst muligt. 3) Første afgang. Når jeg opretter eller ændrer minimum skal der stadig være aftræk før det reelt træder i kraft. Desuden stadig problem som for 2). 4) Første tilgang. Som 3) 5) Horisontdato. Jeg ønsker en variabel horisont, der er tidspunktet for det køb el. salg, der lægger længst ude i fremtiden. Spørgsmålet er nu - hvordan skruer jeg Axapta sammen, så jeg i forslag får taget hensyn til eksisterende salgs-/indkøbsordrer uanset leveringstidspunkt på disse.